Esittely Hälytysosasto Nuoriso-osasto Naisosasto Ensivaste Galleria Vieraskirja
ENSIVASTE


Ensivasteella tarkoitetaan ensihoitoketjussa lähintä mahdollista yksikkö, joka kykenee ensiapua tehokkaampaan hoitoon ja joka tavoittaa hätätilapotilaan todennäköisesti ensimmäisenä. Ensivasteyksikkö on yksikkö, jolla on kirjallinen sopimus paikallisen terveyskeskuksen kanssa sekä kunnan ensihoidosta vastaavan lääkärin antamat hoito-ohjeet. Ensivasteyksikön tulee pystyä ainakin hätäensiapuun, ensiarvioon, havaintojensa raportoimiseen ja kammiovärinän hoitamiseen defibrilloimalla. Ensivasteyksikkönä toimivaa yksikköä ei koskaan hälytetä kohteeseen ainoana yksikkönä eikä se kuljeta potilasta. Ensivasteyksikkö voidaan hälyttää kohteeseen myös lisäavuksi avustamaan ensihoitotehtävissä.

Varpaisjärvi aloitti ensivastetoiminnan ensimmäisenä palokuntana koko Pohjois-Savon alueella vuonna 1996. Ennen toiminnan aloittamista kouluksessa käytiin kerran viikossa koko talven ja kevään ajan. Ensimmäinen ensivastehälytys tuli heti seuraavana yönä lupapapereiden saannin jälkeen 17.6.1996. Ensivastehälytyksiä kaikista hälytyksistä on noin puolet ja yleisin hälytystehtävä suuntautuu rintakipupotilaan luokse. Keskimäärin ensivastetehtäviä on vuodessa noin 60 kappaletta.


Ensivasteyksikkö VA 17 (nyk. PS687)
Ensivasteyksikkö VA 17
(nyk. PS687)


Henkilöstöä ensivastetoiminnassa on mukana tällä hetkellä yhdeksän henkilöä. Henkilökohtainen lupa toimia ensivasteyksikön jäsenenä on voimassa vuoden kerrallaan ja luvan uusimiseksi tulee läpäistä ensivastetentti. Kalusto on verrattavissa jonkun vuoden takaiseen perustason sairaankuljetuksen kalustoon. Eniten käytössä ovat defibrillaattori, hapenantovälineistö sekä mittauslaitteet. Defi on puoliautomaattinen Heartstart 3000. Varpaisjärvellä toiminnassa on mukana myös sairaankuljettajia, joten esimerkiksi nestehoidon aloittaminen evyn toimesta on usein mahdollista.

Vuoden 2006 alusta Varpaisjärven terveydenhuolto siirtyi Lapinlahden kunnan hoidettavaksi ja samalla myös ensivastetoiminnan koulutus, testit ja valvonta yhtenäistyivät kuntien välillä. Ensivastetoiminnastamme voit lukea myös Varpaisjärven Ensihoito Oy:n sivuilta.

SIVUN ALKUUN
TAMNET